1.  מסלולי השירות

1.1  מסלול "סלופארק BASIC" הינו חינמי וללא עלות חודשית. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
 • חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
 • תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – עמלת הפעלה על סך 1 ש"ח.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.
 • שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל במסלול זה. יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.

1.2  מסלול "סלופארק PRO" הינו בעלות 7.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה
 • תשלום חניה באפל' במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה
 •  שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה
 • סיום חניה אוטומטי- זזת מהחניה ושכחת לסיים אותה? אנו נסיים אותה עבורך. כיבוי החניה האוטומטי פועל באחד משני מנגנונים שונים – באמצעות שירותי מיקום (GPS) או באמצעות חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.5.
 • הארכת חניה אוטומטית – שכחת להאריך את החניה? נאריך אותה בשבילך. בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות
 • שירותי תזכורות ב-SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת.

1.3  מסלול "סלופארק GOLD" הינו בעלות 14.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה
 • תשלום חניה באפל' במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה
 • שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה
 • סיום חניה אוטומטי- זזת מהחניה ושכחת לסיים אותה? אנו נסיים אותה עבורך. כיבוי החניה האוטומטי פועל באחד משני מנגנונים שונים – באמצעות שירותי מיקום (GPS) או באמצעות חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.5.
 • הארכת חניה אוטומטית – שכחת להאריך את החניה? נאריך אותה בשבילך. בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות
 • שירותי תזכורות ב-SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים.
 • חבילת שירותי דרך הכוללת: החלפת צמיג בדרך, תידלוק, פתיחת דלת נעולה, התנעת חירום, מצבר עד אליך, תיקון תקר ללא הגבלה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת.

1.4 מסלול "סלופארק Lite" הינו בעלות 4.50 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • שירותי תזכורות ב – SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים.
 • תיקון תקר ללא הגבלה במגוון פאנצ'ריות בארץ. לרשימת הפנצ'ריות המלאה
 • הפעלת חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
 • חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
 • תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – עמלת הפעלה על סך 1 ש'"ח.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.

1.5  מנגנון כיבוי החניה האוט' נשען על פרמטרים ממכשיר הטלפון הנייד של המנוי, ופועל באמצעות אפליקציית סלופארק בלבד (אין אפשרות להשתמש בשירות כיבוי החניה האוטומטי באמצעות אתר האינטרנט). שירות כיבוי החניה האוטומטי יכול שיפעל בשני מנגנונים שונים: כיבוי חניה מבוסס שירותי מיקום או כיבוי חניה מבוסס בלוטות'. להלן פירוט אודות שני המנגנונים:

א.  כיבוי חניה אוטומטי המבוסס שירותי מיקום (GPS): ככל שיתקבל זיהוי תזוזת המכשיר הסלולרי של המנוי, הנסמך על חיווי תזוזה בהתאם למדדים מקומיים במכשיר – יתקבל טריגר תזוזה. לאחר מכן ייערך ווידוא מהירות נסיעה של המנוי, ותישלח בקשה מהאפליקציה לשרת סלופארק על סיום החניה באופן אוטומטי. לשם הבהרה – פעילות תקינה של מנגנון כיבוי החניה מבוסס שירותי המיקום מתבססת על מספר פרמטרים:

 • חיישינים לזיהוי פעילות: חיישנים המנטרים את תנודות המכשיר הסלולרי של המנוי, ונתוני אינדיקציה להיתכנות של פעולות שונות שהמנוי מבצע – לדוגמה נסיעה.
 • רכיב ה-GPS: באמצעותו ניתן לאתר את מיקום המכשיר הסלולרי של המנוי ולאשר את היתכנות פעולת הנסיעה אשר זוהתה על-ידי החיישנים לזיהוי פעילות.
 • אינטרנט (תקשורת נתונים): מנגנון הכיבוי האוטומטי מסתמך על חיבור פעיל וזמין לרשת האינטרנט על מנת לקיים תקשורת בין האפליקציה לשרת לצורך כיבוי החניה האוטומטי. כלומר – ללא חיבור זמין ופועל לרשת האינטרנט, ייתכן כי החניה לא תכובה באופן אוטומטי.

ב.  כיבוי חניה אוטומטי המבוסס חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth): מנגנון כיבוי החניה האוטומטי המבוסס התקן בלוטות' מסתמך על תקינותו של חיבור הבלוטות' במכשיר הסלולרי של המנוי וברכבו. במנגנון זה אפליקציית סלופארק תתחבר להתקן הבלוטות' שברכב. ככל שבוצע חיבור תקין, תקבל סלופארק חיווי מאת המכשיר אודות החיבור. לאחר מכן, תישלח בקשה מהאפליקציה לשרת סלופארק על סיום החניה באופן אוטומטי. יובהר כי לצורך הפעלתו התקינה והאוטומטית של מנגנון זה סלופארק מסתמכת ותלויה בחיבור זמין ופועל של המכשיר הסלולרי של המנוי לרשת האינטרנט. כמו כן, פעילותו האוטומטית של מנגנון כיבוי החניה תלויה בהגדרות שירותי המיקום בהתאם לפלטפורמת המכשיר הסלולרי של המנוי, וזאת על מנת לאפשר את קבלת החיווים כאשר אפליקציית סלופארק פועלת "ברקע" של המכשיר הסלולרי של המנוי.

המשתמש מודע כי שירות כיבוי החניה האוטומטי בין אם המבוסס שירות מיקום (GPS) ובין אם מבוסס התקן בלוטות' נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא ומחייב כי היישום יפעל באופן תקין במועד הפעלת השירות. ככל שהיישום לא יפעל כהלכה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה (ובכלל זה כניסת היישום למצב הירדמות, אי תקינות קישוריות הבלוטות', אין פעילות תקינה של שירות המיקום וכד') ייתכן כי החניה תכובה אוטומטית ו/או לא תכובה כלל. משכך, האחריות לכיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש ולא על סלופארק.

בתוך כך, ולצורך הפעילות התקינה של שירותי כיבוי החניה האוטומטי על המשתמש לוודא כי היישום אינו מצוי במצב "שינה" ו/או כי היישום אינו כלול ברשימת ה"יישומים ללא ניטור". עוד נדרש הלקוח לוודא כי שירותי המיקום ורכיב ה-GPS פועלים וכי קיימת במקום קליטה סלולארית/אינטרנט. בכל החלפה של מכשיר סלולארי יש צורך בהגדרות מחדש של המכשיר והיישום. ככל שהינך נתקל בקושי לשם הגדרות היישום בטלפון הינך מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. אי ביצוע הפעולות המפורטות לעיל פוטר את סלופארק מכל אחריות ככל ששירות כיבוי החניה לא פעל כשורה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.

סלופארק תשלח ללקוח הודעת SMS המעדכנת על הכיבוי האוטומטי של החניה, ככל שלא התקבלה הודעה עליך לסיים את החניה באופן עצמאי והינך מתבקש ליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות של החברה.
אי קבלת ה-SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות סלופארק ואף לא פותרת את הנהג מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה. על הלקוח להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק. כמו כן, ייתכן כי במצבים מסוימים כגון 'חנה וסע', השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך למשל – במצב בו בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו מחנה את הרכב לגביו הוא מעוניין להפעיל את השירותים, ולאחר מכן ממשיך לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה.

לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח באופן אוטומטי, ותישלח אליו הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוט' במסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון המתאים במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי, והמנגנון לא יפעל בקשר עם רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים, וכמו כן המנגנון יפעל על הרכב המקושר למכשיר הטלפון הנייד רק כאשר ייעשה שימוש באותו טלפון נייד המכיל את מזהה הבלוטות'.

המשתמש מודע כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא, ועל כן ייתכן כי תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות', והחניה תכובה אוטומטית ו/או לא תכובה כלל. משכך, האחריות לכיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש ולא על סלופארק. סלופארק תשלח ללקוח הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות סלופארק ואף לא פותרת את הנהג מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה. על הלקוח להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק. כמו כן, ייתכן כי במצבים מסוימים כגון 'חנה וסע', השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך למשל – במצב בו בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו מחנה את הרכב לגביו הוא מעוניין להפעיל את השירותים, ולאחר מכן ממשיך לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה.

1.6  שירות הארכת החניה אוט' יופעל לפי דרישת הלקוח. בתהליך הפעלת החניה תופיע ללקוח שאלה, האם מעוניין להאריך את החניה אוט'? במידה ויבחר להאריך את החניה אוטומטית, החניה תופעל עד סוף התעריף באותו היום. החניה תופעל בהתאם למקבצים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. יש לוודא כי שירותי המיקום או קישוריות הבלוטות' פעילים בכדי לדייק את כיבוי החניה האוטומטי ולא להיות חשופים לתשלום מיותר.

1.7  חבילת שירותי דרך הינה בעלות 8.9 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. השרות כולל:

 • תיקון תקר.
 • התנעת חירום.
 • החלפת גלגל בשטח.
 • תדלוק חירום.
 • מצבר עד אליך.
 • פתיחת דלת נעולה.

לתנאי שירות – חבילת שירותי הדרך

1.8  מנגנון הצלה

ברשויות מקומיות סמוכות קיימים מקומות חניה ברחובות מסוימים, אשר מנוי המבקש להחנות בהם את רכבו, טועה לחשוב שהם מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחת בעוד שהם למעשה מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחרת. המשמעות היא, כי ברשות הגובלת אמנם יופעל אמצעי לתשלום אגרת הסדר החניה, אך ברשות הזכאית תודיע המערכת לפקח כי לא שולמה אגרת הסדר חניה כדין. המנוי נותן הסכמתו לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות, ויימצא, כי המערכת הופעלה ברשות הגובלת, תבצע המערכת באופן אוטומטי "תיקון" בו תסיים את פעולתה ברשות הגובלת ותחל לפעול ברשות הזכאית ("מנגנון הצלה") כך שעד למועד התיקון תשולם אגרת הסדר חניה לרשות הגובלת ולאחריו תשולם אגרת הסדר החניה לרשות הזכאית. חיוב המנוי בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המנוי ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות מנגנון ההצלה, אשר ניתן כמנגנון סיוע בלתי מחייב בלבד, והאחריות לרישום ועדכון חניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית.

2.  שירות חניונים:

2.1  סלופארק מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ לרבות חניוני אחוזות החוף הממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי לתשלום נוח ופשוט. לצורך קבלת השירות, סלופארק תעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. הודעת כניסה לחניון וכן הודעת התשלום בפועל ישלחו בכניסה וביציאה מהחניון בהודעת SMS, בהתאמה. ידיעתך כי שם החניון ומיקומו לא יכתבו בהודעות. תעריף השהייה בחניון ייקבע ע"פ מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה הלקוח. התשלום יחויב מחשבון המנוי. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב, מתן הנחות והטבות בחניון. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח אינו מעוניין בשירות עליו לפנות למוקד השירות להסרת רכבו משירות החניונים.

2.2  במסגרת השירות, יוצגו בחלק מהחניונים נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא. הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על סלופארק ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או סלופארק ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.

2.3  החיוב בגין החניה יבוצע ביציאה מהחניון. סלופארק תבצע סגירת מסגרת בעת דריכת כרטיס החניה על הסכום המקסימאלי היומי בחניון. החיוב המדויק יבוצע ביציאה מהחניון לפי תעריף החניון .בתוספת עמלת ההפעלה. ייתכן כי צפויה להתווסף עמלת הפעלה פרטנית לתנועת חניה לעלות השירותים למפעיל/ספק הציוד בחניון , סכום העמלה תוצג בהודעת האסאמאס שתשלח בכניסה לחניון וכן באפליקציה.

2.4  יובהר, השימוש בחניוני אונליין (כחלק משירותי האונליין), יחוייב בכרטיס האשראי באופן ישיר ונפרד עבור כל כניסה לחניון שכזה ולא יכלל בחשבונית החודשית.

3.  הטענת פריפייד:

3.1  בכל הטענת חשבון לקוח על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן יחויב הלקוח בסכום של 6 ₪ עבור שירותים הכוללים כיבוי אוטומטי ותזכורות להארכת זמן החנייה. לאחר הטענת החשבון על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן לא ניתן לבצע משיכה של יתרת הסכום מחשבון הלקוח. הסכום הקיים בחשבון תקף לשימוש ל-365 יום מיום ההטענה.

3.2  לקוח כרטיס פריפייד ו/או הפקדת מזומן יכול להנות משירותי חניה כחול לבן בכל הערים בישראל המסדירות חניה בתשלום בלבד.

4.  שינוי מסלול:

4.1  ניתן לבצע שינוי מסלול בכל עת במגוון דרכים העומדות לרשות הלקוח:

 • מוקד שירות הלקוחות בטלפון 9070*.
 • טופס "צור קשר" באתר האינטרנט או לשונית "צור קשר" באפליקציה.
 • דף הפייסבוק העסקי של החברה.
 • שליחת הודעה אל שירות הלקוחות הניתן באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp. ניתן לשלוח הודעה לשירות באמצעות אפליקציית סלופארק.
 • כל פנייה תענה תוך שני ימי עסקים.

5.  כללי:

5.1  כלל השירותים המוצגים במסמך זה לעיל כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלליים של האתר/האפליקציה. עוד מובהר כי הפעלת שירות כלשהו הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה.

5.2  במקרה בו קיימים תנאי שימוש מסוימים עבור שירות מסוים, אזי הוראותיהם והוראות הקבועות במסמך זה ביחס לאותו שירות יפורשו כמתקיימים זה לצד זה באופן מרחיב, ולא ככאלה המצמצמים זה את זה. לצפייה בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות לשירותים ספציפיים יש להמשיך ולגלול מטה אל מפת האתר.

5.3  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה בלבד, בהתאם להוראות הדין.

5.4  כל תוספת ו/או שינוי אשר נעשו בתנאי השימוש יחייבו את המשתמש עם המשך השימוש בשירותים. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש בשירותים השונים באתר ו/או באפליקציה.

5.5  ט.ל.ח

עודכן לאחרונה ב 25/05/2021