תקנון זה בא להסדיר את תנאי שימוש הטבת 20 ש"ח מתנה בחניונים של חברת Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ) בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:

"מנוי/ה" – כל מי שהצטרפ/ה ל-Cello, בין אם באופן עצמאי באמצעות האפליקציה או באמצעות נציג/ת Cello.

"החברה" – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ).

"הטבת קופון 20 ש"ח מתנה בחניונים" – 20 ש"ח במתנה לחניה בחניונים (לא כולל חניוני אונליין) לרשימת החניונים.

מהות המבצע:

  • 20 ש"ח במתנה לחניה בחניונים (לא כולל חניוני אונליין) לרשימת החניונים.
  • מנויים פרטיים בלבד.
  • מנויים חדשים בלבד.
  • תוקף הזנת קוד הקופון 31/08/2022.
  • הקופון ניתן למימוש עד 30 ימים מהזנתו באפליקציית החברה.
  • הטבת קופון 20 ש"ח מתנה בחניונים ניתנת למימוש פעם אחת בתקופת חיי המנוי/ה בחברה.
  • עבור הזנת קוד הקופון, נדרשת הזנת כרטיס אשראי בתוקף במנוי/ה.
  • לא כולל מנויים המשלמים באמצעות כרטיסי אשראי פריפייד.
  • ההטבה תשוקף למנוי/ה כזיכוי בחשבונית החודשית המפורסמת לקראת סוף החודש באפליקציה.
  • אין כפל הטבות וקופונים.

אופן קבלת ההטבה:

יש להוריד את אפליקציית החברה (Cello) בחנויות האפליקציות > להזין את הפרטים האישיים כולל כרטיס אשראי > תפריט ראשי > קוד קופון > להזין את קוד הקופון.

שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה או לבטלה מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכפוף להוראות הדין.

הוראות תנאי השימוש אלה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.

המנוי/ה רוכש/ת ההטבה מסכים/ה כי רכישת הקופון פירושה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה כפי שמופיעים באתר החברה ומתעדכנים מעת לעת.

לכל תקלה / בעיה / שאלה יש לפנות למוקד השירות ב-9070* ו/או בכל דרכי יצירת קשר המפורטות בתנאי השימוש הכלליים.