תקנון זה בא להסדיר את תנאי קופון שת"פ "הופאון" 2022 של חברת Cello טכנולוגיות בע"מ, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").

הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:

"לקוח/ה" – כל מי אשר רכש/ה קוד קופון חניה באמצעות אפליקציית רב פס המופעלת ע"י הופאון הניתנת לביצוע על ידי החברה על פי הוראות מסמך זה.

"החברה" – Cello טכנולוגיות בע"מ.

"אפליקציית רב פס" – המפעיל "הופאון".

"קוד קופון" – קוד קופון למנויי אפליקציית "רב פס" על סך 30 ₪ / 50 ₪ / 100 ₪ / 150 ₪ לחניה בכחול לבן ברחבי הארץ וחניונים (מלבד חניוני אונליין) וכן לנסיעות בכבישי אגרה: 6 חוצה צפון, הנתיב המהיר. למימוש באפליקציית החברה. לרשימת החניונים המלאה

מאפייני קודי הקופון

 • קופון על סך 30 ₪ / 50 ₪ / 100 ₪ / 150 ₪ לחניה בכחול לבן ברחבי הארץ, חניונים (ללא חניוני אונליין) וכן לנסיעות בכבישי אגרה: 6 חוצה צפון, הנתיב המהיר. למימוש באפליקציית החברה. לרשימת החניונים המלאה
 • ללקוחות פרטיים בלבד.
 • הקופון תקף למשתמשים חדשים וקיימים בחברת Cello אשר רוכשים את אחד מקופוני הופאון המשתתפים במבצע.
 • תוקף הזנת קוד הקופון 31/03/2023
 • ניתן לממש את הקופון עד 6 חודשים מהזנתו באפליקציית החברה.
 • תאריך אחרון למימוש באפליקציית החברה 30.09.2023
 • קוד הקופון תקף ללקוח/ה אחד/ת בלבד.
 • עבור הזנת קוד הקופון, נדרשת הזנת כרטיס אשראי בתוקף במנוי/ה.
 • לא כולל לקוחות המשלמים באמצעות כרטיסי אשראי פריפייד.
 • אין כפל הטבות.
 • הקופון ישוקף ללקוח/ה כזיכוי בחשבונית החודשית המפורסמת לקראת סוף החודש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת תוקף קוד הקופון או לבטלו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכפוף להוראות הדין, ובלבד שהודעה כאמור תופיע בתקנון השת"פ.

אופן הזנת הקופון באפליקציה

לקוחות חדשים:

יש להוריד את אפליקציית החברה (Cello) בחנויות האפליקציות > להזין את הפרטים האישיים כולל כרטיס אשראי > תפריט ראשי > קוד קופון > להזין את קוד הקופון.

לקוחות קיימים:

יש להיכנס אל אפליקציית החברה (Cello) > תפריט ראשי > קוד קופון > להזין את קוד הקופון.

שונות

הוראות תנאי השימוש אלה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.

הלקוח/ה רוכש/ת ההטבה מסכים/ה כי רכישת הקופון פירושה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה כפי שמופיעים באתר החברה ומתעדכנים מעת לעת.

לכל תקלה / בעיה / שאלה יש לפנות למוקד השירות ב-9070* ו/או בכל דרכי יצירת קשר המפורטות בתקנון תנאי השימוש הכלליים.