תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבת "Cello" אשר תינתן על ידי חברת סלופארק טכנולוגיות בע"מ (להלן: חברת "סלופארק") ללקוחות "מנוי פיס".
התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:
"לקוח" – אדם אשר רכש הטבת חניה באמצעות אתר "פיס פלוס", אותה יוכל לממש באפליקציית החברה.
"החברה" – סלופארק טכנולוגיות בע"מ.
"אתר פיס פלוס" – אתר מועדון ההטבות של מנויי הפיס.
"ההטבה" – הטבה ייחודית ללקוחות מנוי פיס בסך 50 ₪ לחניה בכחול לבן ברחבי הארץ ובחניונים למימוש באפליקציית החברה.

מהות ההטבה

החל מה-01.07.2021 ועד ה-31.12.2021 תינתן הטבה ייחודיות למנויי פיס פלוס למימוש באפליקציית החברה.

מאפייני ההטבה

• הטבה על סך 50 ₪ לחניה בכחול לבן ברחבי הארץ ובחניונים (מלבד חניוני אונליין).
• ההטבה תקפה ללקוחות פרטיים בלבד.
• ההטבה תקפה למשתמשים חדשים וקיימים בחברה.
• ההטבה תופיע כזיכוי בחשבונית החודשית.
• תוקף הזנת קוד הקופון – 31.12.2021.
• ניתן לממש את הקופון עד 3 חודשים מהזנתו באפליקציה.
• תאריך אחרון למימוש באפליקציית החברה – 31.3.2022.
• הזיכוי נכנס לחשבונית החודשית בחודש בו הוזן הקוד באפליקציית החברה (ועד ה-24 לחודש – סגירת מועד חיוב חודשי).
• עבור הזנת קוד הקופון, יידרש הלקוח להזין פרטי כרטיס אשראי בתוקף.
• במידה וקיימת הטבה פעילה למנוי במערכת השונה מהטבת הפיס – לא ניתן להזין את קוד הקופון עד לסיום תוקפה. 
• אין כפל מבצעים והטבות.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה או לבטלה מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכפוף להוראות הדין, ובלבד שהודעה כאמור תופיע בתקנון השת"פ.

רכישת הקופון – עלויות לפי מועדונים

ההטבה ניתנת לרכישה באתר "פיס פלוס"
https://www.paisplus.co.il/

הזנת קוד הקופון באפליקציית החברה

לקוחות חדשים:

לצורך מימוש ההטבה יידרש חבר המועדון, להוריד את אפליקציית החברה (Cello) בחנויות האפליקציות (בהתאם לתנאי האפליקציה ובאחריותה).

לאחר הורדת האפליקציה, יידרש חבר המועדון להזין את הפרטים האישיים כולל כרטיס אשראי בתוקף.

לאחר הזנת הפרטים האישיים, יוכל חבר המועדון, להיכנס ל"קוד קופון" בתפריט > להזין את קוד הקופון וליהנות מההטבה.

לקוחות קיימים:

יש להיכנס ל"קוד קופון" בתפריט > להזין את קוד הקופון.

שונות

הוראות תנאי השימוש אלה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות למעט תקנון המפורסם באתר פיס פלוס המתווסף לתנאי שימוש אלה.

הלקוח רוכש ההטבה מסכים כי רכישת ההטבה פירושה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה כפי שמופיעים באתר החברה ומתעדכנים מעת לעת.

לכל תקלה / בעיה / שאלה יש לפנות למוקד השירות ב-9070* ו/או בכל דרכי יצירת קשר המפורטות בתקנון תנאי השימוש הכלליים.

טל"ח