1.  מסלולי השירות

1.1  מסלול "Cello BASIC" הינו חינמי וללא עלות חודשית. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
 • חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
 • תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – עמלת הפעלה על סך 1 ש"ח.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.
 • שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל במסלול זה. יש לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.

1.2  מסלול "Cello PRO" הינו בעלות 9.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה
 • תשלום חניה באפלקציה במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה
 •  שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה
 •  סטארטר – תזכורות להפעלת חניה בכחול לבן בכל הארץ. פיצ'ר ייחודי המזכיר לך להפעיל חניה כאשר מזהה שחנית באזור בו נדרש להפעיל חניה. פיצ'ר הסטארטר נמצא כעת בהרצה (פיילוט) וללא תוספת תשלום. זמין במכשירים המבוססים מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד בלבד. פיצ'ר הסטארטר פועל באמצעות שני מנגנונים – שירותי מיקום (GPS) וחיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.7.
 • סיום חניה אוטומטי- כיבוי החניה האוטומטי פועל באחד משני מנגנונים שונים – באמצעות שירותי מיקום (GPS) או באמצעות חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.5.
 • הארכת חניה אוטומטית – שכחת להאריך את החניה? אנחנו נאריך אותה בשבילך. בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות
 • שירותי תזכורות לסיום חניה ב-Push/SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים על מנת שתוכל/י להאריך אותה דרך האפליקציה.
 • דמי החניה בהם ת/יחויב המנוי/ה על ידי Cello יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת.

1.3  מסלול "Cello GOLD" הינו בעלות 15.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • הפעלת חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה
 • תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה
 • שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה
 •  סטארטר – תזכורות להפעלת חניה בכחול לבן בכל הארץ. פיצ'ר ייחודי המזכיר לך להפעיל חניה כאשר מזהה שחנית באזור בו נדרש להפעיל חניה. פיצ'ר הסטארטר נמצא כעת בהרצה (פיילוט) וללא תוספת תשלום. זמין במכשירים המבוססים מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד בלבד. פיצ'ר הסטארטר פועל באמצעות שני מנגנונים – שירותי מיקום (GPS) וחיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.7.
 • סיום חניה אוטומטי- כיבוי החניה האוטומטי פועל באחד משני מנגנונים שונים – באמצעות שירותי מיקום (GPS) או באמצעות חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth) שבמכשיר הסלולרי והרכב. תשומת ליבך כי אופן פעולתם של שני המנגנונים השונים מפורט מטה בסעיף 1.5.
 • הארכת חניה אוטומטית – שכחת להאריך את החניה? אנחנו נאריך אותה בשבילך. בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות
 • שירותי תזכורות לסיום חניה ב-Push/SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים על מנת שתוכל/י להאריך אותה דרך האפליקציה.
 • חבילת שירותי דרך הכוללת: החלפת צמיג בדרך, תידלוק, פתיחת דלת נעולה, התנעת חירום, מצבר עד אליך, תיקון פנצ'ר ללא הגבלה.
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי Cello יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת.

1.4 מסלול "Cello Lite" הינו בעלות 4.50 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. המסלול כולל:

 • שירותי תזכורות לסיום חניה ב-Push/SMS – אנו נזכיר לך מתי החניה עתידה להסתיים על מנת שתוכל/י להאריך אותה דרך האפליקציה.
 • תיקון פנצ'ר ללא הגבלה במגוון פנצ'ריות בארץ. לרשימת הפנצ'ריות המלאה
 • הפעלת חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
 • חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
 • תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – עמלת הפעלה על סך 1 ש'"ח.
 • דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.

1.5  מנגנון כיבוי החניה האוטומטית נשען על פרמטרים ממכשיר הטלפון הנייד של המנוי, ופועל באמצעות אפליקציית Cello בלבד (אין אפשרות להשתמש בשירות כיבוי החניה האוטומטי באמצעות אתר האינטרנט). שירות כיבוי החניה האוטומטי יכול שיפעל בשני מנגנונים שונים: כיבוי חניה מבוסס שירותי מיקום או כיבוי חניה מבוסס בלוטות'. להלן פירוט אודות שני המנגנונים:

א.  כיבוי חניה אוטומטי המבוסס שירותי מיקום (GPS): ככל שיתקבל זיהוי תזוזת המכשיר הסלולרי של המנוי, הנסמך על חיווי תזוזה בהתאם למדדים מקומיים במכשיר – יתקבל טריגר תזוזה. לאחר מכן ייערך ווידוא מהירות נסיעה של המנוי, ותישלח בקשה מהאפליקציה לשרת Cello על סיום החניה באופן אוטומטי. לשם הבהרה – פעילות תקינה של מנגנון כיבוי החניה מבוסס שירותי המיקום מתבססת על מספר פרמטרים:

 • חיישינים לזיהוי פעילות: חיישנים המנטרים את תנודות המכשיר הסלולרי של המנוי, ונתוני אינדיקציה להיתכנות של פעולות שונות שהמנוי מבצע – לדוגמה נסיעה.
 • רכיב ה-GPS: באמצעותו ניתן לאתר את מיקום המכשיר הסלולרי של המנוי ולאשר את היתכנות פעולת הנסיעה אשר זוהתה על-ידי החיישנים לזיהוי פעילות.
 • אינטרנט (תקשורת נתונים): מנגנון הכיבוי האוטומטי מסתמך על חיבור פעיל וזמין לרשת האינטרנט על מנת לקיים תקשורת בין האפליקציה לשרת לצורך כיבוי החניה האוטומטי. כלומר – ללא חיבור זמין ופועל לרשת האינטרנט, ייתכן כי החניה לא תכובה באופן אוטומטי.

ב.  כיבוי חניה אוטומטי המבוסס חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth): מנגנון כיבוי החניה האוטומטי המבוסס התקן בלוטות' מסתמך על תקינותו של חיבור הבלוטות' במכשיר הסלולרי של המנוי וברכבו. במנגנון זה אפליקציית Cello תתחבר להתקן הבלוטות' שברכב. ככל שבוצע חיבור תקין, תקבל Cello חיווי מאת המכשיר אודות החיבור. לאחר מכן, תישלח בקשה מהאפליקציה לשרת Cello על סיום החניה באופן אוטומטי. יובהר כי לצורך הפעלתו התקינה והאוטומטית של מנגנון זה Cello מסתמכת ותלויה בחיבור זמין ופועל של המכשיר הסלולרי של המנוי לרשת האינטרנט. כמו כן, פעילותו האוטומטית של מנגנון כיבוי החניה תלויה בהגדרות שירותי המיקום בהתאם לפלטפורמת המכשיר הסלולרי של המנוי, וזאת על מנת לאפשר את קבלת החיווים כאשר אפליקציית Cello פועלת "ברקע" של המכשיר הסלולרי של המנוי.

המשתמש/ת מודע/ת כי שירות כיבוי החניה האוטומטי בין אם המבוסס שירות מיקום (GPS) ובין אם מבוסס התקן בלוטות' נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הו/יא נמצא/ת ומחייב כי היישום יפעל באופן תקין במועד הפעלת השירות. ככל שהיישום לא יפעל כהלכה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה (ובכלל זה כניסת היישום למצב הירדמות, אי תקינות קישוריות הבלוטות', אין פעילות תקינה של שירות המיקום וכד') ייתכן כי החניה תכובה אוטומטית ו/או לא תכובה כלל. משכך, האחריות לכיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש/ת ולא על Cello.

בתוך כך, ולצורך הפעילות התקינה של שירותי כיבוי החניה האוטומטי, על המשתמש/ת לוודא כי היישום אינו מצוי במצב "שינה" ו/או כי היישום אינו כלול ברשימת ה"יישומים ללא ניטור". עוד נדרש מההלקוח/ה לוודא כי שירותי המיקום ורכיב ה-GPS פועלים וכי קיימת במקום קליטה סלולארית/אינטרנט. בכל החלפה של מכשיר סלולארי יש צורך בהגדרות מחדש של המכשיר והיישום. ככל שהינך נתקל בקושי לשם הגדרות היישום בטלפון הינך מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. אי ביצוע הפעולות המפורטות לעיל פוטר את Cello מכל אחריות ככל ששירות כיבוי החניה לא פעל כשורה ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה בעניין.

Cello תשלח ללקוח/ה הודעת SMS המעדכנת על הכיבוי האוטומטי של החניה, ככל שלא התקבלה הודעה עליך לסיים את החניה באופן עצמאי והינך מתבקש ליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות של החברה.
אי קבלת ה-SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות Cello ואף לא פותרת את הנהג/ת מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה. על הלקוח/ה להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק. כמו כן, ייתכן כי במצבים מסוימים כגון 'חנה וסע', השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי/ה ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך למשל – במצב בו בעל/ת החשבון ו/או נהג/ת בחשבונו/ה מחנה את הרכב לגביו הו/יא מעוניין/ת להפעיל את השירותים, ולאחר מכן ממשיך/ה לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה.

לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח/ה באופן אוטומטי, ותישלח אליו/ה הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח/ה להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוטומטי במסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון המתאים במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח/ה כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח/ה להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח/ה ת/יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי, והמנגנון לא יפעל בקשר עם רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים, וכמו כן המנגנון יפעל על הרכב המקושר למכשיר הטלפון הנייד רק כאשר ייעשה שימוש באותו טלפון נייד המכיל את מזהה הבלוטות'.

המשתמש/ת מודע/ת כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש/ת ובסביבה בה הו/יא נמצא/ת, ועל כן ייתכן כי תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות', והחניה תכובה אוטומטית ו/או לא תכובה כלל. משכך, האחריות לכיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש/ת ולא על Cello. חברת Cello תשלח ללקוח/ה הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות Cello ואף לא פותרת את הנהג/ת מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה. על הלקוח/ה להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק. כמו כן, ייתכן כי במצבים מסוימים כגון 'חנה וסע', השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי/ה ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך למשל – במצב בו בעל/ת החשבון ו/או נהג/ת בחשבונו/ה מחנה את הרכב לגביו הו/יא מעוניין/ת להפעיל את השירותים, ולאחר מכן ממשיך/ה לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה.

1.6  שירות הארכת חניה אוטומטית יופעל לפי דרישת הלקוח/ה. בתהליך הפעלת החניה תופיע ללקוח/ה שאלה, האם מעוניין/ת להאריך את החניה אוטומטית? במידה ות/יבחר להאריך את החניה אוטומטית, החניה תופעל עד סוף התעריף באותו היום. החניה תופעל בהתאם למקבצים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. יש לוודא כי שירותי המיקום או קישוריות הבלוטות' פעילים בכדי לדייק את כיבוי החניה האוטומטי ולא להיות חשופים לתשלום מיותר.

1.7 סטארטר – תזכורת להפעלת חניה: פיצ'ר הסטארטר מבוסס שירותי מיקום (GPS) ומבוסס חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth). הפיצ'ר נשען על פרמטרים ממכשיר הטלפון הנייד של המנוי/ה, ופועל באמצעות אפליקציית Cello בלבד. ככל שיתקבל זיהוי תזוזת המכשיר הסלולרי של המנוי/ה, הנסמך על חיווי תזוזה בהתאם למדדים מקומיים במכשיר – יתקבל טריגר תזוזה, במקביל ייבדק תקינותו של חיבור הבלוטות' במכשיר הסלולרי של המנוי/ה וברכב, במנגנון זה אפליקציית Cello תתחבר להתקן הבלוטות' שברכב, ככל שבוצע חיבור תקין, תקבל Cello חיווי מאת המכשיר אודות החיבור.

לשם הבהרה – פעילות תקינה של הסטארטר מתבססת על מספר פרמטרים:

 • חיישינים לזיהוי פעילות: חיישנים המנטרים את תנודות המכשיר הסלולרי של המנוי/ה, ונתוני אינדיקציה להיתכנות של פעולות שונות שהמנוי/ה מבצע/ת – לדוגמה עצירה.
 • רכיב ה-GPS: באמצעותו ניתן לאתר את מיקום המכשיר הסלולרי של המנוי/ה ולאשר את היתכנות פעולת העצירה אשר זוהתה על-ידי החיישנים לזיהוי פעילות.
 • אינטרנט (תקשורת נתונים): פיצ'ר הסטארטר מסתמך על חיבור פעיל וזמין לרשת האינטרנט על מנת לקיים תקשורת בין האפליקציה לשרת לצורך שליחת תזכורות הפעלת החניה. כלומר – ללא חיבור זמין ופועל לרשת האינטרנט, ייתכן כי המנוי/ה לא ת/יקבל את תזכורות הפעלת החניה.

המשתמש/ת מודע/ת כי פיצ'ר הסטארטר נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש/ת ובסביבה בה הו/יא נמצא/ת ומחייב כי היישום יפעל באופן תקין במועד הפעלת השירות. ככל שהיישום לא יפעל כהלכה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה (ובכלל זה כניסת היישום למצב הירדמות, אי תקינות קישוריות הבלוטות', אין פעילות תקינה של שירות המיקום וכד') ייתכן כי המנוי/ה לא ת/יקבל את תזכורות הפעלת החניה.

בתוך כך, ולצורך הפעילות התקינה של פיצ'ר הסטארטר על המשתמש/ת לוודא כי היישום אינו מצוי במצב "שינה" ו/או כי היישום אינו כלול ברשימת ה"יישומים ללא ניטור". עוד נדרש מהלקוח/ה לוודא כי שירותי המיקום ורכיב ה-GPS פועלים וכי קיימת במקום קליטה סלולארית/אינטרנט. בכל החלפה של מכשיר סלולארי יש צורך בהגדרות מחדש של המכשיר והיישום. ככל שהינך נתקל/ת בקושי לשם הגדרות היישום בטלפון הינך מתבקש/ת ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. אי ביצוע הפעולות המפורטות לעיל פוטר את Cello מכל אחריות ככל שפיצ'ר הסטאטר לא פעל כשורה ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה בעניין.

חברת Cello תשלח ללקוח/ה הודעת Push/SMS המתזכרת להפעיל את החניה, ככל שלא התקבלה הודעה עליך להפעיל את החניה באופן עצמאי והינך מתבקש/ת ליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות של החברה.

אי קבלת ה-Push/SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות Cello ואף לא פותרת את הנהג/ת מהאחריות להפעלת החניה. על הלקוח/ה להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק.

באפשרות הלקוח/ה להפעיל ולכבות את פיצ'ר הסטארטר במסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון המתאים במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח/ה כיב/תה את המנגנון, השירות לא יעבוד והלקוח/ה לא ת/יקבל את תזכורות הפעלת החניה.

מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי עצירת הרכב. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' עבור פיצ'ר הסטארטר, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי, והמנגנון לא יפעל בקשר עם רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים, וכמו כן המנגנון יפעל על הרכב המקושר למכשיר הטלפון הנייד רק כאשר ייעשה שימוש באותו טלפון נייד המכיל את מזהה הבלוטות'.

הלקוח/ה מודע/ת כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמשים ובסביבה בה הו/יא נמצא/ת, ועל כן ייתכן כי תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות', ולא יתקבלו תזכורות הפעלת החניה. משכך, האחריות להפעלת החניה בהתאם לצורך תהיה על המשתמש/ת ולא על Cello. אי קבלת ה- Push/SMS מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית של הלקוח/ה אינה באחריות Cello ואף לא פותרת את הנהג/ת מהאחריות להפעלת החניה. על הלקוח/ה להפעיל את החניה בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק.

הרשויות עימן אנו עובדים משנות מעת לעת את מקומות החניה בהם נדרש לשלם עבור החניה ומתבצעת בהם אכיפה. יש לשים לב לשילוט המקומי, שהוא הקובע אם נדרש לשלם עבור החניה – ימים ושעות.
תזכורת הפעלת חניה (הסטארטר) עלולה להתקבל באזור בו לא נדרש להפעיל חניה. במקרה זה יש להתעלם מהתזכורת ולפעול על פי הנחיות השילוט המקומי בלבד.
תיתכן סטייה של 100 מ' בטירגוט אזור החניה הנדרש בתשלום.
חברת Cello לא לוקחת אחריות על המיקום המדויק של הרכב ו/או על הודעה שהתקבלה בטעות או לא התקבלה כלל.
באם קיבלת תזכורת להפעלת חניה במקום / בזמן בו לא נדרש להפעיל חניה או באם לא קיבלת תזכורת להפעלת חניה במקום/ בזמן בו נדרש הפעלת חניה – יש לפנות אלינו בכל אחת מדרכי יצירת הקשר ולדווח לנו על מנת שנוכל לבדוק את הנושא ולטפל בו.

חברת Cello אינה לוקחת אחריות במידה והפיצ'ר הנמצא בהרצה (פיילוט) אינו עובד באופן תקין. על הלקוח/ה לדווח לחברה על אי תקינות הפיצ'ר על מנת שזו תוכל לטפל בליקויים.

1.8  חבילת שירותי דרך הינה בעלות 8.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי. השרות כולל:

 • התנעת חירום.
 • החלפת גלגל בשטח.
 • תדלוק חירום.
 • מצבר עד אליך.
 • פתיחת דלת נעולה.
 • הזמנת מוניות (החל מגרסת אפליקציה 7.00).
 • תיקון פנצ'ר (עד גרסת אפליקציה 7.00, לא כולל).

לתנאי שירות – חבילת שירותי הדרך

1.9 שירות הפנצ'רים כולל תיקון פנצ'ר מקצועי בפריסה ארצית וללא עלות.

עלות השירות היא בהתאם למסלול שבו נמצא המנוי:

 • שירות הפנצ'רים במסלולי Cello PRO הינו בעלות 1.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי.
 • שירות הפנצ'רים במסלולי Cello VIP, Cello Basic הינו בעלות 2.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי.

תנאי השירות:

1.9.1 השירות יבוצע באחת מתחנות השירות הקיימות בהסדר עם נותן השירות בלבד ואינו כרוך בתשלום דמי שירות.
1.9.2 למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי ועל חשבונו בלבד.
1.9.3 השירות יינתן בהתאם לשעות הפעילות של נותן השירות אליו בחר המנוי לגשת.
1.9.4 השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.
1.9.5 השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.
1.9.6 לקבלת השירות יש לגשת עם הרכב הרשום במנוי המחובר לשירות.
1.9.7 התחברות לשירות הפנצ'רים תכנס לתוקף 24 שעות ממועד ההצטרפות.

לרשימת הפנצ'ריות המלאה

1.10  מנגנון הצלה

ברשויות מקומיות סמוכות קיימים מקומות חניה ברחובות מסוימים, אשר מנוי/ה המבקש/ת להחנות בהם את רכבו/ה, טועה לחשוב שהם מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחת בעוד שהם למעשה מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחרת. המשמעות היא, כי ברשות הגובלת אמנם יופעל אמצעי לתשלום אגרת הסדר החניה, אך ברשות הזכאית תודיע המערכת לפקח כי לא שולמה אגרת הסדר חניה כדין. המנוי/ה נותן/ת הסכמתו/ה לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות, ויימצא, כי המערכת הופעלה ברשות הגובלת, תבצע המערכת באופן אוטומטי "תיקון" בו תסיים את פעולתה ברשות הגובלת ותחל לפעול ברשות הזכאית ("מנגנון הצלה") כך שעד למועד התיקון תשולם אגרת הסדר חניה לרשות הגובלת ולאחריו תשולם אגרת הסדר החניה לרשות הזכאית. חיוב המנוי/ה בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המנוי/ה ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות מנגנון ההצלה, אשר ניתן כמנגנון סיוע בלתי מחייב בלבד, והאחריות לרישום ועדכון חניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי/ה בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המנוי/ה להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית.

2.  שירות חניונים:

2.1  חברת Cello מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ לרבות חניוני אחוזות החוף הממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי לתשלום נוח ופשוט. לצורך קבלת השירות, Cello תעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. הודעת כניסה לחניון וכן הודעת התשלום בפועל ישלחו בכניסה וביציאה מהחניון בהודעת SMS, בהתאמה. ידיעתך כי שם החניון ומיקומו לא יכתבו בהודעות. תעריף השהייה בחניון ייקבע ע"פ מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה הלקוח/ה. התשלום יחויב מחשבון המנוי/ה. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב, מתן הנחות והטבות בחניון. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח/ה אינו/ה מעוניין/ת בשירות עליו/ה לפנות למוקד השירות להסרת רכבו/ה משירות החניונים.

2.2  במסגרת השירות, יוצגו בחלק מהחניונים נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא. הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על Cello ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או Cello ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.

2.3  החיוב בגין החניה יבוצע ביציאה מהחניון. Cello תבצע סגירת מסגרת בעת דריכת כרטיס החניה על הסכום המקסימאלי היומי בחניון. החיוב המדויק יבוצע ביציאה מהחניון לפי תעריף החניון .בתוספת עמלת ההפעלה. ייתכן כי צפויה להתווסף עמלת הפעלה פרטנית לתנועת חניה לעלות השירותים למפעיל/ספק הציוד בחניון , סכום העמלה תוצג בהודעת ה-SMS שתשלח בכניסה לחניון וכן באפליקציה.

2.4  יובהר, השימוש בחניוני אונליין (כחלק משירותי האונליין), יחוייב בכרטיס האשראי באופן ישיר ונפרד עבור כל כניסה לחניון שכזה ולא יכלל בחשבונית החודשית.

3.  הטענת פריפייד:

3.1  בכל הטענת חשבון הלקוח/ה על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן ת/יחויב הלקוח/ה בסכום של 6 ₪ עבור שירותים הכוללים כיבוי אוטומטי ותזכורות להארכת זמן החנייה. לאחר הטענת החשבון על ידי כרטיס פריפייד ו/או על ידי הפקדת מזומן לא ניתן לבצע משיכה של יתרת הסכום מחשבון הלקוח/ה. הסכום הקיים בחשבון תקף לשימוש ל-365 יום מיום ההטענה.

3.2  לקוח/ת כרטיס פריפייד ו/או הפקדת מזומן יכול/ה להנות משירותי חניה כחול לבן בכל הערים בישראל המסדירות חניה בתשלום בלבד.

4.  שינוי מסלול:

4.1  ניתן לבצע שינוי מסלול בכל עת במגוון דרכים העומדות לרשות הלקוח/ה:

 • מוקד שירות הלקוחות בטלפון 9070*.
 • טופס "צור קשר" באתר האינטרנט או לשונית "צור קשר" באפליקציה.
 • דף הפייסבוק העסקי של החברה.
 • שליחת הודעה אל שירות הלקוחות הניתן באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp. ניתן לשלוח הודעה לשירות באמצעות אפליקציית Cello .
 • כל פנייה תענה תוך שני ימי עסקים.

5.  כללי:

5.1  כלל השירותים המוצגים במסמך זה לעיל כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלליים של האתר/האפליקציה. עוד מובהר כי הפעלת שירות כלשהו הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה.

5.2  במקרה בו קיימים תנאי שימוש מסוימים עבור שירות מסוים, אזי הוראותיהם והוראות הקבועות במסמך זה ביחס לאותו שירות יפורשו כמתקיימים זה לצד זה באופן מרחיב, ולא ככאלה המצמצמים זה את זה. לצפייה בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות לשירותים ספציפיים יש להמשיך ולגלול מטה אל מפת האתר.

5.3  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה בלבד, בהתאם להוראות הדין.

5.4  כל תוספת ו/או שינוי אשר נעשו בתנאי השימוש יחייבו את המשתמש/ת עם המשך השימוש בשירותים. ככל שהמשתמש/ת אינו/ה מסכים/ה לשינויים, עליו/ה להימנע מהמשך שימוש בשירותים השונים באתר ו/או באפליקציה.

5.5  ט.ל.ח

 

 

 

עודכן לאחרונה ב 24/03/2022