אופקים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אור יהודה
מתחם בילוי וקניות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
18 ₪
תעריף יומי
18 ₪
תעריף תושב לשעה
18 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
18 ₪
תעריף יומי
18 ₪
תעריף תושב לשעה
18 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אזור
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אילת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
אשדוד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חוף הים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
אשקלון
תחומי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
1.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
1.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
באר שבע
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
העיר העתיקה
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון משכן לאומנויות הבמה
ימי חול
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 21:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
בית דגן
חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
בית שמש
מרכז מסחרי נוימן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחבי עיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מועצה דתית - חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
מועצה דתית - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
בני ברק
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
5.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
בנימינה - גבעת עדה
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניית רכבת
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
חניית רחובות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
בת ים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
אזור הים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
גבעת שמואל
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
רמת הדר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
גבעתיים
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חניה יומית עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חנייה - חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חניה שעתית עד 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
17.1 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
גדרה
רחוב הרצל
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
הוד השרון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
הרצליה
פארק הרצליה ורמת ים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
סוקולוב ומרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
זכרון יעקב
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
פארק המושבה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
חבל מודיעין
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חדרה
אזור הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חיפה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
19.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
19.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
טבריה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יהוד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון אשכנזי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
ים המלח
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.06 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
6.06 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יקנעם-עילית
קניון יקנעם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
180.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
180.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
ירושלים
דרך יריחו
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניה בקמפוס הר הצופים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3.2 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
3.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.2 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
3.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניה מוסדרת עד השעה 18:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חנייה מוסדרת עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
חניוני מתחם הרכבת - גן הפעמון והתעשיה חניון בית הדפוס
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחוב הרצוג
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.6 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
מלחה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
כפר סבא
שכונות ירוקות
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניוני מרכז העיר ואזור התעשיה רחוב ויצמן ולוי אשכול
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניון הקאנטרי
ימי חול
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
חניון האיצטדיון וחניון הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
ימי חול
שעת התחלה: 22:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
חניה עד 17:00. מ17:00 חניה לבעלי תו אזורי תואם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
כפר קאסם
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
כפר שמריהו
רחוב הוורדים
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
כרמיאל
שד' נשיאי ישראל ורח' הגליל
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.50 שע'
נשיאי ישראל מקטע בירנית עד רחוב אלה
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.50 שע'
פארקים עירוניים
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
לב השרון
רחבי המועצה - חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי המועצה - חניה שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.3 ₪
תעריף יומי
35 ₪
תעריף תושב לשעה
5.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.3 ₪
תעריף יומי
35 ₪
תעריף תושב לשעה
5.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
לוד
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אזור התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
מגדל העמק
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
מודיעין מכבים רעות
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
2.81 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
ענבה צפון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
2.81 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
ענבה דרום
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
2.81 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
2.81 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.81 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
2.81 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.81 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
נהריה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
נוף הגליל (נצרת עלית)
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
3.8 ₪
תעריף יומי
15.3 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3.8 ₪
תעריף יומי
15.3 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
נס ציונה
אזור 2 - רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור 3 - אזור תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור 1 - פארק המדע
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
נצרת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
נשר
רחבי העיר- חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
פארק קק"ל- חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
רחבי העיר- חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
פארק קק"ל - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
נתניה
אזור תעשייה קריית אליעזר חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
אזור תעשייה קריית אליעזר חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשייה קריית אליעזר רחוב פינקס דוד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשיה קריית ספיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
עכו
ההגנה ופארק לילי שרון יהונתן החשמונאי חוף הארגמן
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
דוד פנקס וקפלן
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניון האקליפטוסים
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
עמק יזרעאל
רחבי המועצה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
עספיא
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
עפולה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
ערד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.19 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.19 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
פתח תקוה
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.50 שע'
אזורי בתי חולים ורחוב בזל
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
צפת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
קדימה-צורן
רחבי העיר חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
אזור תעשייה מערבי חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
130 ₪
תעריף יומי
130 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
130 ₪
תעריף יומי
130 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
130 ₪
תעריף יומי
130 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי העיר חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.04 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
אזור תעשייה מערבי חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.04 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
קצרין
רחבי העיר ואזור התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
אזור תעשייה-חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
קרית אונו
חניה המסתיימת בשעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 20:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניון מעונות הסטודנטים שלמה המלך 2
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 22:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
קרית ביאליק
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קרית גת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
קרית טבעון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קרית ים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
3.65 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
3.65 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניון השוק גולדה מאיר מעל 10 טון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
10.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
10.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניוני חוף הים
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
קרית מוצקין
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קרית מלאכי
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קרית שמונה
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
15 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
ראש העין
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
שבזי 10 עד 12
ימי חול
שעת התחלה: 10:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
ראשון לציון
גן בעברית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
א. תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
רחוב אח"י דקר ורחוב השייטת
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.33 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.33 שע'
רחובות
מסוף תחבורתי / רחובות ענטין ואריה שושן- תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
10 ₪
תעריף יומי
10 ₪
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
10 ₪
תעריף יומי
10 ₪
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
פארק המדע ובי"ח קפלן תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
19 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
19 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
פארק הורביץ וחניון המדע תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
5.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחבי העיר ובית החולים קפלן תעריף שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
פארק הורביץ תעריף שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
פארק המדע וחניון עידו תעריף שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
רמלה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
רמת גן
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
עיר גנים 09
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
סובב קניון A
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מתחם הבורסה ורח' ביאליק והרצל
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מקס ואנה ווב-אוניברסיטת בר אילן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
B סובב איצטדיון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
25.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
25.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רמת הנגב
מדרשת בן גוריון
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניית אוטובוסים מדרשת בן גוריון
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רמת השרון
חניון פארק הנצח ורח' הנצח
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רעננה
אזור הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
מתחם קניות פארק מול
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
קריית אתגרים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
שוהם
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
תל אביב-יפו
חניה בתשלום עד השעה 17:00 מ17:00 חניה לתושבי האזור
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
לחניה בתשלום עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'