אופקים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אור יהודה
מתחם בילוי וקניות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.7 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר עד השעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
18 ₪
תעריף יומי
18 ₪
תעריף תושב לשעה
18 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
18 ₪
תעריף יומי
18 ₪
תעריף תושב לשעה
18 ₪
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אזור
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אילת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
אשדוד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חוף הים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
אשקלון
חוף הים
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
באר שבע
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
שכונה ב': אזור 13 רח' שניאור
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
העיר העתיקה ושוק העירוני
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון משכן לאומנויות הבמה
ימי חול
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 21:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
בית דגן
חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
בית שמש
מועצה דתית - חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
מועצה דתית - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מרכז מסחרי נוימן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רח העליה שערי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
בני ברק
התנאים חנה סנש
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
מתתיהו
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 23:30
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
5.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
בנימינה - גבעת עדה
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניית רכבת
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.50 שע'
חניית רחובות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
בת ים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
אזור הים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
גבעת שמואל
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
רמת הדר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
גבעתיים
חנייה - חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
250 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חניה שעתית עד 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
חניה יומית עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
18.9 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
גדרה
רחוב הרצל
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
הוד השרון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
הרצליה
סוקולוב בן גוריון חניון הנדיב 4
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
פארק הרצליה וחופי הים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
משכית, הסדנאות, המנופים, החושלים, שנקר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
זכרון יעקב
פארק המושבה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
חבל מודיעין
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חדרה
חניית אקספרס
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
0.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
0.50 שע'
אזור הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חיפה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
20.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
20.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
טבריה
רחוב הירדן (בין הגלבוע לגליל)
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
0.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
0.50 שע'
אלחדיף
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
שוק עליון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
שוק תחתון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
טירת כרמל
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשיה צפוני וגן נחום
ימי חול
שעת התחלה: 18:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 18:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 12:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
שער הכרמל נחום חת
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
כלל האזורים רכב כבד
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
17.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
17.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
17.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
17.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
17.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
17.4 ₪
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
חניון ציבורי מערבי
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
180.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
180.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף לשעה
5.8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.8 ₪
180.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יהוד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניון אשכנזי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.7 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
ים המלח
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.06 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
6.06 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.06 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יקנעם-עילית
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קניון יקנעם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
180.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
180.00 דקות חניה בחינם (לחניה ראשונה)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
ירושלים
אזור חניה עד שעה 17:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
אזור חניה עד שעה 18:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
אזור חניה עד שעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
חניוני חניה יומית - חניוני הרכבת, גן הפעמון ,התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
19.2 ₪
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
19.2 ₪
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
אזור חניה עד שעה 20:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קמפוס הר הצופים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3.2 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
3.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.2 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
3.2 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניוני חניה יומית -חניוני בית הדפוס, חניון התנור(וואדי ג'וז)
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
19.2 ₪
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
19.2 ₪
תעריף תושב לשעה
5.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
כפר סבא
שכונות ירוקות
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניה עד 17:00. מ17:00 חניה לבעלי תו אזורי תואם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניוני מרכז העיר ואזור התעשיה רחוב ויצמן ולוי אשכול
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.77 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.77 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניון הקאנטרי
ימי חול
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
חניון האיצטדיון וחניון הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
חניון נורדאו/הרכבת/בית עלמין
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחובות מרכז העיר ובית חולים מאיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.45 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.45 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
כפר קאסם
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
כפר שמריהו
רחוב הוורדים
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
6.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
כרמיאל
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.50 שע'
פארקים עירוניים
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.67 שע'
לב השרון
רחבי המועצה רכב כבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
15.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
15.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15.9 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחבי המועצה - חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
200 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
200 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
200 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי המועצה - חניה שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.3 ₪
תעריף יומי
35 ₪
תעריף תושב לשעה
5.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5.3 ₪
תעריף יומי
35 ₪
תעריף תושב לשעה
5.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
לוד
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אזור התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
מ.א. הגליל העליון
מפגש הנחלים
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
מ.א.חוף אשקלון
חוף הים ניצנים
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
חוף הים זיקים
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
44 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
מ.א.עמק חפר
פארק התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
מגדל העמק
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
מודיעין מכבים רעות
ענבה דרום חניון האגם
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
ענבה צפון חניון הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניון חרצית רחוב חרצית 26
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
5 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
מצפה רמון
מרכז מסחרי אבן דרך
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רובע דרכי הבשמים
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מרכז המבקרים
ימי חול
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי מצפה רמון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
נהריה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
נוף הגליל (נצרת עלית)
רחבי העיר חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.50 שע'
חניוני העיר רכב פרטי חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
מקומות ציבורים ופארקים חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
20 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.50 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:30
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.50 שע'
מקומות ציבורים ופארקים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
חניוני העיר רכב פרטי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
חניוני העיר רכב מסחרי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
16.00 שע'
נחל שורק
חניון יד בנימין רכב פרטי
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
חניון יד בנימין רכב מעל 4 טון
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
מרכז מסחרי יד בנימין
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.2 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24.00 שע'
רחבי מועצה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
נס ציונה
אזור 2 - רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור 3 - אזור תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור 1 - פארק המדע
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.1 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
נצרת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
נשר
רחבי העיר- חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
פארק קק"ל- חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
רחבי העיר- חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
פארק קק"ל - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
12 ₪
תעריף יומי
12 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
נתניה
אזור תעשייה קריית אליעזר חניה יומי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
10.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
10.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשיה קריית ספיר וחניון המלאכה חניה יומי
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
10.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
25 ₪
תעריף יומי
25 ₪
תעריף תושב לשעה
-
10.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשיה קריית ספיר וחניון המלאכה חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
200 ₪
תעריף יומי
200 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשייה קריית אליעזר חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
אזור תעשייה קריית אליעזר חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשייה קריית אליעזר רחוב פינקס דוד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
אזור תעשיה קריית ספיר וחניון המלאכה
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.75 ₪
זמן חניה מקסימלי
4.00 שע'
עכו
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.50 שע'
דוד פנקס וקפלן
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
יהונתן החשמונאי חוף ארגמן
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
ההגנה פארק לילי שרון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
חניון האקליפטוסים
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
עמק יזרעאל
רחבי המועצה
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
עספיא
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
עפולה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
ערד
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.17 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.17 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
פתח תקוה
אזורי בתי חולים ורחוב בזל
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
מרכז העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 19:30
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.50 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.2 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
2.1 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.50 שע'
צפת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
קדימה-צורן
רחבי העיר חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
220 ₪
תעריף יומי
220 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
רחבי העיר חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
5.04 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
9.00 שע'
אזור תעשייה מערבי חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.04 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
אזור תעשייה מערבי חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
150 ₪
תעריף יומי
150 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
קצרין
רחבי העיר ואזור התעשייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
2 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
אזור תעשייה-חניה חודשית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
100 ₪
תעריף יומי
100 ₪
תעריף תושב לשעה
-
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.00 שע'
קרית אונו
חניה המסתיימת בשעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 22:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניה המסתיימת בשעה 20:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניון מעונות הסטודנטים שלמה המלך 2
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 21:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
4.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
90.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
8.00 שע'
קרית אתא
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
3.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.55 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
קרית ביאליק
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קרית גת
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
קרית טבעון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קרית ים
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
3.65 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
3.65 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניון השוק גולדה מאיר מעל 10 טון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
10.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
10.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניוני חוף הים
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
3.65 ₪
תעריף יומי
10.96 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
קרית מוצקין
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.95 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
2.00 שע'
קרית מלאכי
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
60.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קרית עקרון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
14.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
3.6 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קרית שמונה
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
15 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
15 ₪
15.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
ראש העין
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
שבזי 10 עד 12
ימי חול
שעת התחלה: 10:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
20 ₪
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
13.00 שע'
ראשון לציון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.33 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.33 שע'
א. תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
רחוב אח"י דקר ורחוב השייטת
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
17.00 שע'
גן בעברית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:00
תעריף לשעה
5.9 ₪
תעריף יומי
22 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
רהט
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
30.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
2 ₪
30.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחובות
פארק המדע ובי"ח קפלן תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
19 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
19 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
פארק הורביץ חניון המדע ורח מוטי קינד תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
15 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
שדרות ח"ן חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
17 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
17 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
מסוף תחבורתי / רחובות ענטין ואריה שושן- תעריף יומי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
10 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
10 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רחבי העיר תעריף שעתי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
4.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4.5 ₪
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רמלה
מוזיאון המשאיות: רחובות התקוה והחזון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
חניון הרמבלס
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור התעשייה רכב פרטי
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
אזור התעשייה רכב כבד מעל 4 טון
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
8 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
8 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
8 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
4 ₪
זמן חניה מקסימלי
7.00 שע'
רמת גן
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
עיר גנים 09
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
סובב קניון A
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מתחם הבורסה ורח' ביאליק והרצל
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
3.15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
מקס ואנה ווב-אוניברסיטת בר אילן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
16 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
B סובב איצטדיון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
25.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
11.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
25.2 ₪
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רמת הנגב
מרכז היישוב
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
חניית אוטובוסים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
15 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
15 ₪
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
רמת השרון
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
חניון פארק הנצח ורח' הנצח
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
10.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
5.00 שע'
רמת ישי
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
רעננה
קאנטרי רעננה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
180.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
6.3 ₪
180.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
קריית אתגרים
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
אזור הפארק
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
15.00 שע'
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
מתחם קניות פארק מול
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
12.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף לשעה
6.3 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
6.00 שע'
שוהם
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
3.5 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
120.00 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
תל אביב-יפו
חניה עד 60 דקות ללא עלות - באזורים מסומנים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
0.01 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
0.01 ₪
60.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
0.01 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
0.01 ₪
60.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
1.00 שע'
חניה עד 20 דק' ללא עלות - באזורים מסומנים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
0.01 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
0.01 ₪
20.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.42 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף לשעה
0.01 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
0.01 ₪
20.00 דקות ראשונות חניה בחינם
זמן חניה מקסימלי
0.42 שע'
חניה בתשלום עד השעה 17:00 מ17:00 חניה לתושבי האזור
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
לחניה בתשלום עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
6.4 ₪
תעריף יומי
-
תעריף תושב לשעה
-
זמן חניה מקסימלי
3.00 שע'